فهرست

سامانه جاما یک سایت اینترنتی فعال در زمینه املاک است که از قسمت های مختلفی برای خدمات رسانی به فعالان بازار املاک ایران تشکیل شده است. سامانه جاما برای ثبت و نگهداری از آگهی های املاک طراحی و ساخته شده است که متقاضیان و ارائه کننده خدمات می توانند با ثبت آگهی اجاره و یا فروش برای ملک خود مشتری پیدا کنند. سامانه جاما خدماتی همچون ابزار های کاربردی و اخبار تخصصی از بازار املاک ایران را در اختیار کاربر ها قرار می دهد.

در سامانه جاما با بیش از هزاران صفحه اینترنتی فعال، امکان درج تبلیغات شما در بیش از 70 موقعیت منحصر به فرد را فراهم کرده ایم. شما می توانید با توجه به بودجه و هدف تبلیغاتی خود بهترین و مناسب ترین موقعیت را برای تبلیغ خود رزرو کنید.

با توجه به ماهیت بازار املاک، هر روزه تعداد کاربر ها و متقاضیان در این بازار و سامانه جاما افزایش می یابد. همان طور که سامانه های اینترنتی در بستری بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی فعالیت می کنند، آگهی و تبلیغات شما همیشه در معرض دید مخاطبان است.

لیست موقعیت های تبلیغاتی

موقعیت های تبلیغاتی در سامانه جاما و سامانه های زیر مجموعه با هدف ارتباط با کاربرها و دیده شدن در نظر گرفته شده اند. لیست تفکیک شده موقعیت های تبلیغاتی در سامانه جاما بر اساس کاربری سامانه، قسمت های کاربردی، صفحه های اصلی و فرعی و حتی موقعیت مکانی در صفحه در زیر آمده است.

موقعیت های تبلیغاتی در سامانه جاما

ردیفصفحه اصلیصفحه فرعیموقعیتانداره (عرض در ارتفاع)
1صفحه اصلیصفحه اصلیبالای صفحه1140x200
2صفحه اصلیصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
3آژانس های املاکصفحه اصلیبالای صفحه825x102
4آژانس های املاکصفحه اصلیکنار صفحه255x100
5آژانس های املاکصفحه اصلیکنار صفحه255x150
6آژانس های املاکصفحه اصلیداخل محتوای صفحه375x240
7آژانس های املاکصفحه اصلیپایین صفحه825x102
8آژانس های املاکنمایش آژانس املاکبالای صفحه1140x200
9آژانس های املاکنمایش آژانس املاککنار صفحه255x100
10آژانس های املاکنمایش آژانس املاککنار صفحه255x150
11آژانس های املاکنمایش آژانس املاکپایین صفحه1140x200
12مشاوران املاکصفحه اصلیبالای صفحه825x102
13مشاوران املاکصفحه اصلیکنار صفحه255x100
14مشاوران املاکصفحه اصلیکنار صفحه255x150
15مشاوران املاکصفحه اصلیداخل محتوای صفحه375x175
16مشاوران املاکصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
17مشاوران املاکنمایش مشاور املاککنار صفحه255x100
18مشاوران املاکنمایش مشاور املاککنار صفحه255x150
19مشاوران املاکنمایش مشاور املاکپایین صفحه1140x200
20اتحادیه های املاکصفحه اصلیبالای صفحه1140x200
21اتحادیه های املاکصفحه اصلیداخل محتوای صفحه350x104
22اتحادیه های املاکصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
23اتحادیه های املاکلیست استان هابالای صفحه1140x200
24اتحادیه های املاکلیست استان هاداخل محتوای صفحه350x170
25اتحادیه های املاکلیست استان هاپایین صفحه1140x200
26اتحادیه های املاکنمایش اتحادیه املاککنار صفحه255x100
27اتحادیه های املاکنمایش اتحادیه املاککنار صفحه255x150
28اتحادیه های املاکنمایش اتحادیه املاکپایین صفحه1140x200
29آگهی های املاکصفحه اصلی
اجاره املاک
خرید املاک
بالای صفحه855x102
30آگهی های املاکصفحه اصلی
اجاره املاک
خرید املاک
کنار صفحه255x100
31آگهی های املاکصفحه اصلی
اجاره املاک
خرید املاک
کنار صفحه255x150
32آگهی های املاکصفحه اصلی
اجاره املاک
خرید املاک
داخل محتوای صفحه255x630
33آگهی های املاکصفحه اصلی
اجاره املاک
خرید املاک
پایین صفحه1140x200
34آگهی های املاکنمایش آگهی املاککنار صفحه255x100
35آگهی های املاکنمایش آگهی املاککنار صفحه255x150
36آگهی های املاکنمایش آگهی املاکپایین صفحه1140x200
37رویداد هاصفحه اصلیبالای صفحه1140x200
38رویداد هاصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
39رویداد هانمایش رویدادکنار صفحه255x100
40رویداد هانمایش رویدادکنار صفحه255x150
41رویداد هانمایش رویدادپایین صفحه1140x200

موقعیت های تبلیغاتی در ابزار سامانه جاما

ردیفصفحه اصلیصفحه فرعیموقعیتانداره (عرض در ارتفاع)
42ابزار هاصفحه اصلیبالای صفحه1140x200
43ابزار هاصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
44ابزار هانمایش ابزارکنار صفحه350x170
45ابزار هانمایش ابزارپایین صفحه1140x200

موقعیت های تبلیغاتی در وبلاگ سامانه جاما

ردیفصفحه اصلیصفحه فرعیموقعیتانداره (عرض در ارتفاع)
46وبلاگصفحه اصلیبالای صفحه1140x200
47وبلاگصفحه اصلیکنار صفحه350x100
48وبلاگصفحه اصلیکنار صفحه350x150
49وبلاگصفحه اصلیپایین صفحه1140x200
50وبلاگنمایش وبلاگکنار سفحه255x100
51وبلاگنمایش وبلاگکنار سفحه255x150
52وبلاگنمایش وبلاگپایین سفحه1140x200
53وبلاگبرچسب هابالای سفحه1140x200
54وبلاگبرچسب هاپایین صفحه1140x200
55وبلاگدسته بندی هابالای صفحه1140x200
56وبلاگدسته بندی هاپایین صفحه1140x200

موقعیت های تبلیغاتی در سامانه اخبار جاما

ردیفصفحه اصلیصفحه فرعیموقعیتانداره (عرض در ارتفاع)
57اخبارسفحه اصلیبالای صفحه855x102
58اخبارسفحه اصلیکنار صفحه255x100
59اخبارسفحه اصلیکنار صفحه255x150
60اخبارسفحه اصلیپایین صفحه1140x200
61اخبارنمایش خبرکنار صفحه255x100
62اخبارنمایش خبرکنار صفحه255x150
63اخبارنمایش خبرپایین صفحه825x102
64اخباربرچسب هاکنار صفحه255x100
65اخباربرچسب هاکنار صفحه255x150
66اخباربرچسب هاداخل محتوای صفحه825x102
67اخباربرچسب هاپایین صفحه1140x200
68اخباردسته بندی هاکنار صفحه255x100
69اخباردسته بندی هاکنار صفحه255x150
70اخباردسته بندی هاداخل محتوای صفحه825x102
71اخباردسته بندی هاپایین صفحه1140x200
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
RW
رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات