مسکن؛ پیشران تولید

مسکن؛ پیشران تولید

هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع مسکن؛ پیشران تولید

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی 29 بهمن ماه هر سال در سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رصد و پایش، زمینه سازی برای شناسایی چالشها،ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی و جریان سازی آن در فضای نخبگانی، برگزار میگردد. این همایش که معتبرترین رویداد سالانه اقتصاد مقاومتی در کشور است، فرصتی است برایمسئولین، کارشناسان، سیاست پژوهان و دانشگاهیان تا پیرامون دیدگاههای مختلفکه برای حل چالشهای اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شدهاند، در تعاملی چند سویه، منتقدانه به گفتگو بنشینند. در سال جاری، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی باموضوعمسکن؛ پیشران تولید حول 4 محور و 18 زیرمحور به آن پرداخته میشود.

اطلاعات رویداد

برگزارکننده

وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات