همایش ملی مهندسی نقشه برداری

همایش ملی مهندسی نقشه برداری

بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)

همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی با چهار دهه قدمت، همواره جایگاهی برای ارائه آخرین تلاشهای علمی و اجرایی کشور در زمینه علوم نقشه برداری بوده است. علوم نقشه برداری با توجه به تغییرات گسترده تکنولوژی در بخش های جمع آوری، پردازش و نمایش اطلاعات در سالهای اخیر تغییرات و پیشرفتهای زیادی را تجربه نموده است که عدم آگاهی و استفاده از آن میتواند صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه برنامه ریزی، تصمیم سازی و مهندسی کشور وارد نماید. این اهمیت وقتی صدچندان میشود که بدانیم بسیاری از داده های دنیای امروز دارای مولفه مکانی بوده و بدون آن کارآیی ندارند، به همین دلیل، لازمست تا داده های مکانی با کیفیت مطلوب و با رعایت استانداردهای موجود جمع آوری، پردازش و در اختیار کاربران قرار گیرند. چنین اطلاعاتی در یک بستر مشترک میتوانند ضمن کمک به طرح های کلان کشور مانند آمایش سرزمین، ثبت و ... نیازهای موجود در زمینه های محیط زیست، تغییرات اقلیم، حمل و نقل، مصرف بهینه منابع و ... را نیز تامین کرده و رشد اقتصادی کشور را در سایه تحقق عدالت به ارمغان آورد.

اطلاعات رویداد

برگزارکننده

سازمان نقشه برداری کشور

سازمان نقشه برداری کشور

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات