فهرست
جستجو...


خرید آپارتمان 3,790 مورد آپارتمان برای خریدفروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

400 متری سوپر لاکچری

آپارتمان 400 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق4
 • سرویس3
 • مساحت400
برای اطلاع از قیمت، تماس بگیرید.
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

زعفرانیه 550متر

آپارتمان 550 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق4
 • سرویس4
 • مساحت550
برای اطلاع از قیمت، تماس بگیرید.
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

زعفرانیه 420متر

آپارتمان 420 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق4
 • سرویس---
 • مساحت420
7/14 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

100 متری زعفرانیه

آپارتمان 100 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق2
 • سرویس2
 • مساحت100
1/70 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

313 متری زعفرانیه

آپارتمان 313 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق4
 • سرویس4
 • مساحت313
3/91 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

157مترزعفرانیه ثاراله

آپارتمان 157 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق3
 • سرویس3
 • مساحت157
1/75 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

۱۵۵مترنوساززعفرانیه ثاراله

آپارتمان 155 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق3
 • سرویس3
 • مساحت155
1/95 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

۱۵۵مترنوساززعفرانیه ثاراله

آپارتمان 155 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت155
1/95 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

۱۶۰مترزعفرانیه ۱۰ساله

آپارتمان 160 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای فروش

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت160
1/40 میلیارد تومان
فروش
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای فروش موجود نباشد

برند منطقه زعفرانیه

آپارتمان 160 متری در شهر تهران محله مرزداران برای فروش

 • اتاق3
 • سرویس2
 • مساحت160
برای اطلاع از قیمت، تماس بگیرید.
آژانس های املاک در سامانه جاما
اتحادیه های املاک در سامانه جاما
سامانه اخبار جاما
فروش املاک در سامانه جاما
RW
رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات