جستجو...
خرید مغازه 4,380 مورد مغازه برای خریدعکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

ً٧٩ متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 0 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد

  1/69 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٦٩متر ٢خواب پونک باغ فیض

آپارتمان 0 متری در شهر تهران محله باغ فیض برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد

  1/02 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٥٨متر ٢خواب پونک باغ فیض

آپارتمان 0 متری در شهر تهران محله باغ فیض برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 1 عدد

  900 میلیون تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

133متر ٣خواب ایت ا کاشانی

آپارتمان 0 متری در شهر تهران محله آيت الله کاشانی برای فروش

 
اتاق 3 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد

  برای اطلاع از قیمت، تماس بگیرید
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

120متر ٣خواب پونک بلوار عدل

آپارتمان 120 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 3 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 120 متر

  2/70 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

١٠٣متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 103 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 103 متر

  1/90 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٢ متر ٢خواب فکوری

آپارتمان 82 متری در شهر اسلامشهر برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 82 متر

  1/07 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٦٢متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 62 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 62 متر

  1/53 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٧٢متر ٢خواب ایران زمین شمالی

آپارتمان 72 متری در شهر تهران محله سعادت آباد برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 72 متر

  1/55 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٦ متر ٢خواب شهرک نفت

آپارتمان 86 متری در شهر تهران محله شهرک نفت برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 86 متر

  1/15 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٣متر ٢خواب فردوس غرب

آپارتمان 83 متری در شهر تهران محله بلوار فردوس برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 83 متر

  1/40 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

فردوس غرب ٨٣متر ٢خواب

آپارتمان 83 متری در شهر تهران محله بلوار فردوس برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 83 متر

  1/40 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٧٠متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 70 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 70 متر

  1/30 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

55متر تک خواب بلوار عدل

آپارتمان 55 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 1 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 55 متر

  950 میلیون تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

پونک بلوار عدل ١٢٨ متر ٣خواب

آپارتمان 128 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 3 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 128 متر

  2/15 میلیارد تومان
سامانه جاما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات