فهرست
جستجو...


اجاره مغازه 29 مورد مغازه برای اجارهاجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

27 متر تجاری با بر 5 متر

مغازه 27 متری در شهر تهران محله شهرزيبا برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت27
300 میلیون تومان ودیعه و 20 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

مغازه 160 متری گوهردشت

مغازه 160 متری در شهر کرج برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت160
70 میلیون تومان ودیعه و 7 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

رهن مغازه

مغازه 12 متری در شهر تهران محله فرزانه برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت12
40 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

موقعیت کسب و کار عالی در مظاهر

مغازه 17 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت17
5 میلیون تومان ودیعه و 1 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره واحد تجاری در مظاهر

مغازه 19 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت19
5 میلیون تومان ودیعه و 500 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره مغازه۱۹متر تجاری درپاساژ

مغازه 17 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت17
5 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره ملک تجاری۲۲متری

مغازه 22 متری در شهر تهران محله مسعودیه برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت22
5 میلیون تومان ودیعه و 1 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره واحدتجاری۱۷متری درمجتمع

مغازه 17 متری در شهر تهران محله افسریه برای اجاره

 • اتاقسوئیت
 • سرویس---
 • مساحت17
5 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره مغازه 22 متری بورس پوشاک

مغازه 22 متری در شهر تهران محله افسریه برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت22
5 میلیون تومان ودیعه و 500 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره واحد تجاری بورس پوشاک

مغازه 20 متری در شهر برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت20
5 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره مغازه 20متری در افسریه

مغازه 20 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت20
5 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره مغازه 20 متری در افسریه

مغازه 20 متری در شهر تهران محله افسریه برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت20
5 میلیون تومان ودیعه و 500 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره مغازه 22 متری در افسریه

مغازه 22 متری در شهر تهران محله افسریه برای اجاره

 • اتاقندارد
 • سرویسندارد
 • مساحت22
5 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره واحدتجاری۱۷متری درمجتمع

مغازه 17 متری در شهر تهران محله مسعودیه برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت17
5 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره ملک تجاری۲۲متری

مغازه 22 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاق
 • سرویس---
 • مساحت22
5 میلیون تومان ودیعه و 1 میلیون تومان اجاره ماهیانه
آژانس های املاک در سامانه جاما
اتحادیه های املاک در سامانه جاما
سامانه اخبار جاما
فروش املاک در سامانه جاما
RW
رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات