زمین کلنگی 1600 متر در خیابان

کلنگی 1600 متری در شهر تهران محله دولاب برای فروش
زمین کلنگی 1600 متر در خیابان
  نوع ملک: کلنگی
  مساحت ملک: 1600 متر مربع
  آگهی: فروش
  قیمت کل: 10 میلیارد تومان
  قیمت هر متر: 6/25 میلیون تومان

زمین کلنگی واقع در خیابان عجب گل منطقه دولاب تهران
دو نبش
موقعیت مسکونی و تجاری
1600 متر + 250 متر تجاری
فروش یا مشارکت در ساخت

  10 میلیارد تومان

مشخصات ملک

نوع ملک: کلنگی
مساحت: 1600 متر مربع
تاریخ ثبت: 1397/03/01

صاحب ملک

avatar

ارسال اطلاعات ملک

RW

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات