جستجو...
املاک و مستغلات 7,550 مورد املاک و مستغلاتعکس ملک
ملک هنوز برای اجاره موجود است

١٢٥ متر ٣خواب پونک شهرک نفت

آپارتمان 125 متری در شهر تهران محله شهرک نفت برای اجاره

 
اتاق 3 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 125 متر

  + 3/38 میلیارد تومان اجاره ماهیانه
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

١٠٣متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 103 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 103 متر

  1/90 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٢ متر ٢خواب فکوری

آپارتمان 82 متری در شهر اسلامشهر برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 82 متر

  1/07 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٦٢متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 62 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 62 متر

  1/53 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٧٢متر ٢خواب ایران زمین شمالی

آپارتمان 72 متری در شهر تهران محله سعادت آباد برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 72 متر

  1/55 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٦ متر ٢خواب شهرک نفت

آپارتمان 86 متری در شهر تهران محله شهرک نفت برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 86 متر

  1/15 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٣متر ٢خواب فردوس غرب

آپارتمان 83 متری در شهر تهران محله بلوار فردوس برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 83 متر

  1/40 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

فردوس غرب ٨٣متر ٢خواب

آپارتمان 83 متری در شهر تهران محله بلوار فردوس برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 83 متر

  1/40 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٧٠متر ٢خواب پونک همیلا

آپارتمان 70 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 70 متر

  1/30 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

55متر تک خواب بلوار عدل

آپارتمان 55 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 1 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 55 متر

  950 میلیون تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

پونک بلوار عدل ١٢٨ متر ٣خواب

آپارتمان 128 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 3 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 128 متر

  2/15 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

١١٧ متر ٢خواب سردار جنگل جنوب

آپارتمان 117 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 117 متر

  2/69 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای اجاره موجود است

شهرک نفت ٢خواب ٧٦متر

آپارتمان 76 متری در شهر تهران محله شهرک نفت برای اجاره

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 76 متر

  + 1/33 میلیارد تومان اجاره ماهیانه
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٧٣ متر ٢خواب نیروی هوایی

آپارتمان 73 متری در شهر تهران محله نیروی هوایی برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 73 متر

  1/10 میلیارد تومان
عکس ملک
ملک هنوز برای فروش موجود است

٨٢متری ٢خواب سردار جنگل

آپارتمان 82 متری در شهر تهران محله پونک برای فروش

 
اتاق 2 عدد
سرویس بهداشتی 2 عدد
مساحت 82 متر

  1/53 میلیارد تومان
سامانه جاما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات